Меморандум за сътрудничество сключват Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Минно геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ) ще сключат меморандум за сътрудничество и партньорство, с цел развитие на своя експертен и научен потенциал.

Подписването на меморандума ще се състои на 17.03.2020 г. от 11.00 ч. в заседателната зала в сградата на ДАМТН. Държавната агенция ще бъде представлявана от председателя инж. Петър Горновски, а МГУ от ректора проф. д-р инж. Ивайло Копрев.

С меморандума, страните декларират желание и готовност да обединят усилия и действия за подпомагане на ДАМТН от страна на МГУ, чрез предоставяне на изследователски опит и експертен потенциал за решаване на проблеми, попадащи в обхвата на законовите задължения на ДАМТН. От друга страна, ДАМТН ще съдейства в областта на нейните административни и технически възможности за повишаване качеството на учебния процес и обогатяване на обхвата на научните изследвания в МГУ.

При сключването на меморандума ще присъстват представители на ръководните екипи на двете институции, както и експерти на ДАМТН.

 

Share this post