Меморандум за сътрудничество и партньорство между ДАМТН и УАСГ

Започва работа по изпълнение на Меморандум за сътрудничество и партньорство между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Документът беше подписан на 15.10.2019г. на официална среща в сградата на ДАМТН между инж. Петър Горновски – Председател на ДАМТН и проф. д – р инж. Иван Марков – Ректор на УАСГ.

С Меморандума страните декларираха своето желание и готовност да обединят експертния си потенциал и дейността си за решаването на проблемите, свързани с експлоатацията и надзора на язовирите в страната. За гарантиране на сигурността на хидротехническите съоръжения и за набелязване на мерки за предотвратяване на вредното въздействие на водите върху околната среда, живота и здравето на хората.

Отчетено беше, че Меморандумът е документ, който официално завършва един почти четиригодишен период на ползотворна работа на двете институции в полза на страната ни. В него се набелязват и бъдещи планове и намерения за разширяване на съвместната дейност в областта на прилагането и развитието на хидротехническата наука.

По време на срещата се обсъдиха и бяха обявени темите на предстоящата за провеждане през месец ноември 2019 г. Кръгла маса. Целта на предстоящия широк форум е обсъждане на проблемите и възможните решения, касаещи състоянието и сигурността на язовирите в България.

В хода на дискусията, се включиха г-н Кирил Войнов – заместник-председател на ДАМТН,  проф. д-р инж. Славейко Господинов – заместник-ректор на УАСГ, доц. д-р инж. Ирина Костова – декан на Хидротехнически факултет, УАСГ, проф. д-р инж. Елена Пенева – декан на Геодезически факултет и доцент доктор Мария Фъртунова, помощник ректор на Военна академия „Г.С. Раковски“.

 

 

Share this post