МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕЖДАНАТА ОТ ДАМТН НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “БЕЗОПАСНА КОЛЕДА 2021”

 

От 23 ноември до 22 декември 2021г.  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провежда национална кампания „Безопасна Коледа 2021“. От началото на кампанията до момента инспекторите от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) са проверили общо 325 различни продукта: детски  играчки – карнавални костюми, електрическите светлинни гирлянди и пиротехническите изделия.

Инспекторите са посетили 156 търговски обекта в цялата страна. Резултатите за продуктите, които традиционно се купуват у нас за Коледните и Новогодишни празници са следните:

  1. Проверени са 43 детски  играчки – карнавални костюми. От тях 20 са съответстващи. При останалите са открити следните  несъответствия:

– 17 продукта са без СЕ маркировка;

– 11 продукта са без инструкции за употреба на български език/без наличие на предупредителни текстове /без наличие на информация за поддържане на хигиена за костюми (само за костюми за деца под 3 години);

– 23 продукта са без нанесени наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара. Някои продукти имат повече от едно несъответствие.

  1. При електрическите гирлянди са проверени 168 различни по вид, модел и марка продукти. 112 гирлянди са съответстващи със законовите изисквания.

– 2 продукта са били без СЕ маркировка;

– 13 гирлянди са били без инструкции за употреба на български език;

– 44 гирлянди са били без нанесени наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара.

Издадени са 7 заповеди за спиране разпространението на електрически гирлянди с видими несъответствия.

  1. Проверени са 114 пиротехническите изделия. 103 от тях са съответстващи.

Открити са следните несъответстващи пиротехнически изделия:

– 6 продукта са били без СЕ маркировка;

– 8 продукта са били без инструкции за употреба на български език;

– 8 продукта са били без наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара.

Анализът на резултатите до момента сочи, че на пазара все още присъстват играчки, електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия, които не съответстват със законовите изисквания.

Най-често продуктите са без инструкция за употреба, или с непълна такава, както и без нанесено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор. За откритите нарушения са съставени 38 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). На търговци са издадени 15 заповеди за спиране продажбата на 22 продукта без СЕ маркировка.

Налага се изводът, че превантивната дейност на ДАМТН е навременна и резултатна. Проверките продължават.

Share this post