На Велики вторник, областният управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова получи отличието „Златен почетен знак на ДАМТН“ от председателя на агенцията инж. Петър Горновски

На кратка тържествена церемония, проведена на 27.04.2021г. в официалната зала на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), областният управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова получи от председателя Петър Горновски своето отличие „Златен почетен знак на ДАМТН“ втора степен.

„Отличието се дава за много добрата съвместна работа през годините, за чудесната комуникация, за проявеното разбиране и оказване на съдействие при класификацията на язовирите, за държавническото отношение към общите проблеми на двете институции в област Велико Търново“ – каза в своето приветствие  инж. Петър Горновски.

Госпожа Любомира Попова благодари за признанието и сподели, че е убедена в идеята за продължаване в бъдеще на съвместната дейност в полза на държавата и обществото.

Отличието „Златен почетен знак на ДАМТН“ втора степен на професор д-р Любомира Попова се нарежда до Годишната награда „Мечтайте дръзко”, дадено и за принос в развитието на младежките изследвания и младежката работа през 2019 година.

Професор д-р Любомира Попова е член на Съюза на учените в България, Почетен професор на Институт ИСМА – Рига. Автор е на над 100 публикации – у нас и в чужбина, в това число 4 монографии, учебни помагала, студии, статии. Тя е Областен координатор към МОН във Велико Търново по Програма „Учене през целия живот”. През годините участва като ръководител, координатор и обучител в над 20 регионални и национални проекта. Научен ръководител на шестима докторанти, един които от Република Молдова.

 

Share this post