На вниманието на ползвателите на асансьори и лицата, които поддържат асансьори

ДАМТН информира ползвателите на асансьори и лицата, които поддържат асансьори, че с постановление на Министерски съвет /ПМС/ № 326 от 2014 г. в наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори /НБЕТНА/ са извършени промени в чл. 24, ал. 1, т. 2 в сроковете за извършване на технически преглед на асансьори от органите за технически надзор, които са влезли в сила на 28.10.2014 г. Съгласно извършената промяна са съкратени сроковете за извършване на периодични техническите прегледи на асансьори от органите за технически надзор, като срокът за първия периодичен преглед е 24 месеца след датата на пускането на асансьора в експлоатация, а следващите проверки – на всеки 12 месеца. Тъй като разпоредбите са влезли в сила и не е указано друго за асансьори, на които е извършен такъв технически преглед при старата редакция на същия нормативен текст от НБЕТНА, то ДАМТН дава методическо становище, че в срок от 24 месеца или 12 месеца от влизането в сила на промените в НБЕТНА, в зависимост от това какъв е бил извършения периодичен преглед (съответно първи периодичен или следващ), всеки ползвател трябва да осигури извършване на периодичен технически преглед на асансьора от орган за технически надзор, независимо от отбелязаната в ревизионния акт дата за извършване на бъдещ периодичен технически преглед.

Share this post