На вниманието на ползвателите на повдигателни съоръжения и лицата, които поддържат повдигателни съоръжения

ДАМТН информира ползвателите на повдигателни съоръжения и лицата, които поддържат повдигателни съоръжения, че с постановление на Министерски съвет /ПМС/ № 28 от 1 февруари 2021 г. в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения /НБЕТНПС/ са извършени изменения в чл. 108, касаещи сроковете за извършване на техническите прегледи на повдигателните съоръжения от органите за технически надзор, които са влезли в сила на 05.02.2021 г. (ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.).

До 05.02.2021 г. техническите прегледи на повдигателните съоръжения се извършваха по разпоредбите в редакцията им до влизането в сила на измененията. Тъй като изменените разпоредби са влезли в сила от 05.02.2021 г. и не е указано друго за повдигателните съоръжения, на които е извършен такъв технически преглед при старата редакция на чл. 108 от НБЕТНПС, то ДАМТН дава методическо указание, че в зависимост от това какъв е бил извършеният периодичен преглед (съответно първоначален или последващ), всеки ползвател трябва да осигури извършване на техническите прегледи на повдигателните съоръжения от орган за технически надзор, в съответствие с настоящата редакция на чл. 108 от НБЕТНПС, независимо от отбелязаната в ревизионния акт дата за извършване на бъдещ периодичен технически преглед.

Share this post