На вниманието на производителите на лични предпазни средства

Официално е обявен първият български нотифициран орган за оценяване на съответствието на лични предпазни средства съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425

 

На 25 март 2021 г. Европейската комисия включи „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД в списъка на нотифицираните органи, които са оправомощени от държавите членки да извършват оценяване на съответствието на лични предпазни средства. От тази дата, „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД притежава разрешение за оценяване на съответствието на лични предпазни средства.

Подробности за обхвата на дейност, както и данните за контакт с нотифицирания орган може да намерите в страницата на информационната система NANDO, поддържана от Европейската комисия, на следния адрес:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=311150&version_no=9

Информация може да намерите и в Регистъра на издадените разрешения за извършване на оценяване на съответствието /нотифицирани органи/, на интернет страницата на ДАМТН, на следния адрес:

https://www.damtn.government.bg/wp-content/uploads/registri/5.ros.pdf

 

Share this post