Над 280 проверки на язовири по Черноморието е извършила ДАМТН от началото на годината

От началото на годината Държавна агенция за метрологичен и технически надзор е извършила 146 проверки на язовири на територията на област Варна. Това стана ясно на днешната среща между председателя на ДАМТН Петър Горновски, главния секретар на агенцията Валентин Чиликов, главния директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Кирил Войнов и областния управител на Варна Стоян Пасев. При извършените проверки са дадени 70 предписания по документацията, както и 162 по безопасната техническа експлоатация на язовирите.

„Важно е ДАМТН и областната администрация да работят в добър синхрон както до сега и заедно да планираме съвместни проверки по места“, каза Петър Горновски. От думите му стана ясно, че голяма част от малките язовири на територията на област Варна имат пропуски в документацията. Такива са и най-често даваното предписания от инспекторите, но са налице и водоеми с проблеми, които трябва да бъдат отстранени, за да се гарантира безопасна експлоатация.

По време на срещата беше обсъдено и състоянието на язовир „Елешница“ намиращ се в община Дългопол, област Варна. Стоян Пасев посочи, че в рамките на проверка са установени, че преливникът е с разрушено дъно, има разрушена дънна плоча, компрометирани фуги, енергогасителят след преливника е с изцяло разрушено дъно, компрометирани фуги и наличие на хоризонтални пукнатини по бетоновата стена на десния му скат. С оглед направените констатации по осъществяване на безопасната техническа експлоатация са дадени предписания. „След изтичане на срока на предписанията ще бъде извършена нова проверка“, допълни още председателят на ДАМТН и акцентира, че е много важно да се засили вниманието на собственика, за да се предприемат нужните действия.

По-късно ръководството на ДАМТН проведе среща и с областния управител на Бургас Вълчо Чолаков. Петър Горновски представи данните от началото на годината за извършени проверки от агенцията на теорията на областта. Проверени са 136 язовира и са дадени 68 предписания по безопасната им техническа експлоатация. „Изключително важно е предписанията, които агенцията и общината издават да се спазват, защото това служи за превенция на сериозни инциденти, които биха могли да причинят материални щети или да създадат риск за живота и здравето на хората“, подчерта председателят на ДАМТН.

Петър Горновски представи на вниманието на двамата областни управители и подготвяните промени в Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба, които целят да се въведе категоризация на язовирите в зависимост от техния обем и технически характеристики, както и детайлизирането на контролните функции на ДАМТН в областта. „По този начин ще се освободи административен капацитет за много по-засилен контрол на по-проблемните язовири, както и тези с по-сериозен обем“, допълни още председателят на държавната агенция, като обърна внимание и на търсенето на възможности за подпомагане на общините, за поддръжката на язовирите, които стопанисват.  Двамата областни управители изявиха принципна подкрепа по отношение на подготвяните промени, като поеха ангажимента да изпратят своите становища и предложения  по

Share this post