Национална кампания „БЕЗОПАСНА КОЛЕДА“

По традиция вече за седма поредна година Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) организира национална кампания „Безопасна Коледа“, която тази година стартира на 20 ноември. Акцентът на проверките по време на мащабната кампания е  безопасността на най-търсените продукти по време на коледните и новогодишните празниците – играчки, електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия.

В периода 20 – 30 ноември инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ извършиха масирани проверки на територията на цялата страна, в търговски обекти, където са съсредоточени големи потребителски потоци и се предлагат продукти, обект на коледната кампания.

При инспекциите вниманието на експертите от ДАМТН беше насочено към наличие на: СЕ маркировка за съответствие, която показва, че продуктът е произведен съгласно действащите европейски стандарти за безопасност, опазване на здравето и околната среда; инструкция за употреба; наименование и адрес на икономическия оператор; формални и видими несъответствия при продуктите, които могат да се установят по време на проверката; специфични предупредителни текстове, свързани с безопасната им употреба.

През първата десетдневка на кампанията „Безопасна Коледа“, която ще продължи до края на декември, са проверени 772 различни продукти в над 140 търговски обекти:

1. Електрически светлинни гирлянди

Извършени са проверки на 312 различни вида светлинни гирлянди, като за 85 от тях е установено, че не отговарят на изискванията:

 • без СЕ маркировка за съответствие – 8 броя;
 • без инструкции за употреба на български език – 47 броя;
 • несъответстващи на съществените изисквания (видими несъответствия) – 17 броя и 13 с други несъответствия.

Първоначалните резултати от проверките на гирлянди показват намаляване на  броя на несъответстващите продукти в сравнение с данните от проверките, осъществени от 2015 до 2017 г.

2. Пиротехнически изделия

Проверени са 145 пиротехнически изделия от различни категории и са установени  следните несъответствия:

 • без СЕ маркировка за съответствие – 9 броя;
 • без наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара  – 3 броя.

Независимо че в края на 2015 г. се проведе кампания за безопасността на пиротехнически изделия и се извършиха проверки през 2016 и 2017 г., и при тези проверки се констатира, че все още в търговската мрежа се предлагат продукти без инструкция или с непълни и/или липсващи предупредителни текстове, свързани с безопасната им употреба.

3. Играчки

При извършените инспекции на 315 играчки, включващи скуишиси, желета и др., несъответствията на нормативните изисквания включват:

 • 38 играчки без СЕ маркировка за съответствие;
 • 46 броя с инструкции за употреба, които не съответстват по обем и съдържание на изготвените от производителите;
 • без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор – 98 играчки;
 • несъответстващи на съществени изисквания (видими несъответствия) – 3 играчки.

При извършените проверки през настоящата година се установи, както и при проведената коледна кампания под същото мото през 2015, 2016 и 2017 г. , че  се запазва тенденцията на пазара да се  продават играчки:

 • без инструкция за употреба или с несъответстваща по обем и съдържание на изготвената от производителя;
 • играчки в нарушение на действащото законодателство, които не съответстват на съществените изисквания, посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките;
 • без маркировка за съответствие и без наименование и адрес на отговорния икономическия оператор.

За констатираните несъответствия на  проверените по време на кампанията “Безопасна Коледа“ играчки, светлинни гирлянди и пиротехнически изделия Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще предприеме всички законосъобразни действия.

Share this post