Ръководството на ДАМТН се срещна с новия областен управител на Пловдив

Председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски и главният секретар на агенцията Павлина Данаилова проведоха работна среща на 20.11.2019г. с областния управител на пловдивска област Дани Каназирева. При срещата се обсъди съвместната дейност на институциите по отношение на надзора на язовирите в област Пловдив. В свое изявление председателят на ДАМТН подчерта, че са набелязани съвместни дейности, които касаят категоризацията и собствеността на язовирите, регламентирани от промените в Закона за водите.

От своя страна областният управител Дани Каназирева е поела ангажимент за изпълнение на препоръките в Закона за водите. В тази връзка, екипът на Областна администрация – Пловдив ще направи класификация на язовирите в областта. С този акт Пловдивска област ще бъде първата, в която ще се извърши подобна класификация. Така ще стане ясно, кои от язовирите в региона са потенциално опасни.

Участниците в срещата поясниха, че в момента е в ход процедурата по прехвърляне на собствеността на язовирите към новосформираното Държавно предприятие за управление и стопанисване на язовирите, чиито принципал е министерство на икономиката. В дейността на Държавното предприятие са включени задълженията да стопанисва и ремонтира язовирните стени и съоръжения на потенциално опасните язовири.

С областния управител бяха обсъдени и бъдещи съвместни действия между двете администрации, които да обхванат целия спектър на надзорни дейности на ДАМТН.

Share this post