Областта с най-много язовири в страната беше посетена от ръководството на ДАМТН

 

 

На 28.01.2020г. в гр. Хасково, председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) инж. Петър Горновски проведе работна среща с д-р Стефка Здравкова, управител на Хасковска област. Със своите 2308 броя язовири, областта  държи първото място в страната по количество изградени изкуствени водоеми. „Проблем за населението би бил всеки един рисков язовир“, отбеляза при проведената дискусия областният управител д-р Стефка Здравкова.

На срещата присъстваха ресорният заместник – председател на ДАМТН о.р. ген. Кирил Войнов и главният директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС) инж. Мария Пирянкова. Повод за поредната среща на ръководството на агенцията с областния управител на Хасково беше наскоро приетата от Министерски съвет на Р. България Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.

По време на разговорите, председателят на ДАМТН посочи служителите на ГД НЯСС, които след влизане в сила на наредбата, със заповед на областния управител ще вземат участие в  Комисията за класификация на язовирите по отношение на степента на тяхната потенциална опасност.

От своя страна д-р Здравкова отбеляза, че нито една местна община не е предоставила в областната управа документи за прехвърляне собствеността на язовирите. Тя изрази задоволството си за добрата комуникация между областната управа и ръководството на ДАМТН. В резултат на това, проблемите с язовирите в областта бързо ще бъдат идентифицирани, след което ще започне работа за тяхното решаване.

Share this post