Обръщение за Световния ден на метрологията за 2020 г. от директорите на Международното бюро за мерки и теглилки (МБМТ) и Международната организация за законова метрология (МОЗМ)

 

 

 

Международно бюро за мерки и теглилки (МБМТ)Мартин Милтън Директор на МБМТМартин Милтън – директор на МБМТ

Международна организация за законова метрология (МОЗМ)Антъни Донелан Директор на МОЗМАнтъни Донелан – директор на МОЗМ

 

„Измерванията за глобалната търговия”

Чудили ли сте се някога колко много продукти и услуги се търгуват по цял свят, или пък замисляли ли сте се колко енергия преминава държавните граници под формата на електричество или газ? Може би не сте наясно с точните цифри и приемате измерванията за даденост като се доверявате на производители, превозвачи и правителства за осигуряване на справедливост и безопасност при търговията и транспорта на стоки.
За щастие са създадени международни системи за обезпечаване на необходимата увереност и сигурност, че тези измервания са точни и представляват стабилна основа за международна търговия.
Според Световната търговска организация (СТО) , международната търговия на продукти достигна рекордните 19,67 трилиона щатски долара през 2018 г. Като се има предвид, че цената на значителна част от продуктите на световния пазар се определя чрез използването на законосъобразни единици за измерване, става ясно, че метрологията играе огромна – и наистина ключова – роля в световната търговия.
За защита на производителите и на потребителите се прилагат в действие техническо законодателство и стандарти както на национално, така и на международно ниво. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) изчислява, че около 80 % от световната търговия се влияе от стандарти и разпоредби. Сигурна измервателна система трябва да бъде приведена в действие, така че прилагането на стандарти и разпоредби да не бъде превърнато в техническа бариера за търговията (ТБТ), което от своя страна би довело до повишаване на разходите, възпрепятстване на свободния пазар на стоки или пък би изисквало многократно изпитване.
Доверието в оценката на съответствие спрямо спецификациите намалява разходите и увеличава увереността на бизнеса и потребителите. В основата на това е стабилната и ефективна световна метрологична система.
Ние всички зависим от стоки, които ни се доставят от близкия магазин или от държава на другия край на света. Точните измервания гарантират, че нужните ни стоки и услуги са доставени безопасно и сигурно.
В качеството си на директори на Международната организация за законова метрология (МОЗМ) и Международното бюро за мерки и теглилки (МБМТ) ние работим активно за повишаване значението на ролята, която измерването играе в световната търговия за осигуряване на справедливост, сигурност и защита както на производителите, така и на потребителите.

Share this post