Общините от област Пловдив правят анализ на язовирите, които да прехвърлят на държавата

Общините от област Пловдив правят анализ на язовирите, които да прехвърлят на държавата. Днес в Първомай, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски, съвместно със заместник-областния управител на Пловдив Петър Петров, представиха пред кметове и представители на общините от пловдивска област новите им задължения след приетите промени в Закона за водите. Срещата е част от действията на държавната агенция за засилване на вниманието към водоемите и ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Кметовете от област Пловдив, както и от цялата страна, ще имат възможност да внесат мотивирано предложение към Министерството на икономиката за промяна на собствеността на язовирите, които стопанисват и те да бъдат прехвърлени на държавата. Процедурата налага и наличие на взето решение от съответния общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата, стана ясно по време на срещата. В случай, че представителите на местната власт решат да запазят управляваните от тях водоеми, те ще трябва да финансират ремонтите дейности на тях, както и ще носят пълна отговорност при възникнали аварийни ситуации.

По време на днешната дискусия беше обсъдена и предстоящата категоризация на язовирите. Те ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в тях води поради разрушаване или неправилна експлоатация, а именно: първата висока степен, втора значителна степен и трета ниска степен. С въвеждането й ще се даде възможност за определяне на различна периодичност на проверките от страна на контролните орган.
В днешната среща участие взеха главният секретар на агенцията Николай Николов и началникът на регионалния отдел „Южна централна България“ ген. Йордан Кюмюрджиев, представители на „Напоителни системи“ ЕАД Клон „Марица“, областна дирекция „Земеделие“ –  Пловдив, кметове от областта, представители на общини и други.

Share this post