Обява за набиране на оферти за „Осигуряване на хотелско настаняване на служителите на ДАМТН при служебни пътувания в чужбина“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за поръчка с предмет: „Осигуряване на хотелско настаняване на служителите на ДАМТН при служебни пътувания в чужбина“.


Срок за подаване на оферти:
16.04.2020 г., 14.00 ч.

Share this post