Обява за набиране на оферти за „Доставка на електронна везна за измерване на маса за анализи при изпитване на течни горива за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за поръчка с предмет: „Доставка на електронна везна за измерване на маса за анализи при изпитване на течни горива за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“


Срок за подаване на оферти:
17:30 часа на 30.08.2021 г.

Share this post