Обява за набиране на оферти за “Доставка на технически газове за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива”

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Доставка на технически газове за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива”:

 

Срок за подаване на оферти: 22.01.2021 г., 17:30 ч.

Share this post