Обява за набиране на оферти за „Калибриране на технически средства за наблюдение и контрол за нуждите на ГД „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в две обособени позиции

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за поръчка с предмет: „Калибриране на технически средства за наблюдение и контрол за нуждите на ГД „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в две обособени позиции: обособена позиция 1: „Калибриране на преносими везни за контрол на предварително опаковани продукти – 7 бр.“; обособена позиция 2: „Калибриране на мерки за обем – 15 бр.“


Срок за подаване на оферти:
17:30 часа на 01.09.2021 г.

Share this post