Обява за набиране на оферти за oсигуряване на хотелско настаняване на служителите на ДАМТН при служебни пътувания в чужбина

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за поръчка с предмет:  Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)


Срок за подаване на оферти:
31.07.2020 г.,17.30 ч.

Share this post