Обява за набиране на оферти за „Калибриране на технически средства за наблюдение и контрол използвани от РО на ГД МН към ДАМТН” в две обособени позиции:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за поръчка с предмет: „Калибриране на технически средства за наблюдение и контрол използвани от РО на ГД МН” в две обособени позиции.


Срок за подаване на оферти:
24.06.2020 г.,17.30 ч.

Share this post