Обява за набиране на оферти за „Доставка и монтаж на климатици, демонтаж, диагностициране, монтаж и зареждане и дозареждане на съществуващи климатици за нуждите на ДАМТН в гр. София и страната“ – прекратена

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за „Доставка и монтаж на климатици, демонтаж, диагностициране, монтаж и зареждане и дозареждане на съществуващи климатици за нуждите на ДАМТН в гр. София и страната“:

Срок за подаване на оферти: 22.04.2019 г., 17:30 ч.

Share this post