Обява за набиране на оферти за „Рециклиране на тонер касети за мултифункционални устройства и принтери собственост на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за „Рециклиране на тонер касети за мултифункционални устройства и принтери собственост на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“:

Срок за подаване на оферти: 22.04.2019 г., 17:30 ч.

Share this post