Обява за набиране на оферти за „Организиране и провеждане на обучения на служители на ДАМТН по стандарти БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018 за целите на оценяване на съответствието“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за „Организиране и провеждане на обучения на служители на ДАМТН по стандарти БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018 за целите на оценяване на съответствието“:

Срок за подаване на оферти: 10.04.2019 г., 17:30 ч.

Share this post