Обява за набиране на оферти за „Осигуряване на антивирусна защита, филтриране и менажиране на трафика на мрежовите устройства в ДАМТН“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за „Осигуряване на антивирусна защита, филтриране и менажиране на трафика на мрежовите устройства в ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 04.04.2019 г., 17:30 ч.

Share this post