Обява за набиране на оферти за „Калибриране на технически средства за наблюдение и контрол за нуждите на ГД „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – преносими везни за контрол на предварително опаковани продукти“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет „Калибриране на технически средства за наблюдение и контрол за нуждите на ГД „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – преносими везни за контрол на предварително опаковани продукти“:

Срок за подаване на оферти: 17:30 часа на 12.08.2022 г.

Share this post