Обява за набиране на оферти за „Предоставяне на достъп до база данни с информация от средствата за масово осведомяване“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет „Предоставяне на достъп до база данни с информация от средствата за масово осведомяване“:

Срок за подаване на оферти: 09.08.2022, 17:30 ч.

Share this post