Обява за набиране на оферти за “Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за “Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“

Срок за подаване на оферти: 02.04.2019 г., 17:30 ч.

» [04.06.2019 г.]

Сключен договор с „Одико – 69“ ООД

Share this post