Обява за набиране на оферти за „Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ДАМТН“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет „Закупуване  на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 18.11.2022, 17:30 ч.

Share this post