Обява за набиране на оферти за „Ресертификация на Системата за управление на качество в ДАМТН, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015″“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за поръчка с предмет:  „Ресертификация на Системата за управление на качество в ДАМТН, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015“


Срок за подаване на оферти:
09.06.2021 г., 17.30 ч.

Share this post