Обява за набиране на оферти за „Сервизно обслужване и доставка на противопожарно оборудване“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет „Сервизно обслужване и доставка на противопожарно оборудване“:

Срок за подаване на оферти: 13.09.2022, 17:30 ч.

Share this post