Обява за набиране на оферти за „Предоставяне на услуги от Служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от Служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“


Срок за подаване на оферти:
17:30 часа на 01.11.2021 г.

Share this post