Обява за набиране на оферти за „Контрол на физичните и химичните фактори на работната среда за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет „Контрол на физичните и химични фактори на работната среда  за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“:

 

Срок за подаване на оферти: 11.03.2022, 17:30 ч.

Share this post