Обява за набиране на оферти за „Сервизно обслужване и доставка на противопожарно оборудване“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за поръчка с предмет:  „Сервизно обслужване и доставка на противопожарно оборудване“


Срок за подаване на оферти:
26.04.2021 г., 17.30 ч.

Share this post