Обява за набиране на оферти за “Сервизно обслужване и доставка на противопожарно оборудване”

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Сервизно обслужване и доставка на противопожарно оборудване”

Срок за подаване на оферти: 08.12.2023, 17:30 ч.

Share this post