Обява за събиране на оферти с предмет: “Почистване на сградите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за събиране на оферти с предмет: “Почистване на сградите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)”


» [19.09.2016 г.]

Офертите на участниците във връзка с обществена поръчка с предмет „Почистване на сградите на ДАМТН“ ще бъдат отворени на 28.09.2016 г. от 14 часа в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4.


» [19.10.2016 г.]

Протокол №1 от работата на комисията.


» [02.11.2016 г.]

Договор

Share this post