Обява за събиране на оферти за организиране на кетъринг за провеждано събитие с предмет „Информационен ден по проект BG16RFOP002-2.103-0001“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет Осигуряване на кетъринг във връзка с провеждането на събитие с предмет „Информационен ден по проект BG16RFOP002-2.103-0001“

Share this post