Обява за набиранене на оферти за „Извършване на финасов одит на проект BG16RFOP002-2.103-0001 “

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет „Извършване на финасов одит на проект BG16RFOP002-2.103-0001 ”

Срок за подаване на оферти: 24.11.2023, 17:30 ч.

Share this post