Официална позиция на ръководството на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, по повод изявлението на лидера на ДСБ в предаването „Лице в лице“ на БТВ

Във връзка с неверните твърдения от 16.12.2019г. на лидера на ДСБ господин Атанас Атанасов пред водещата Цветанка Ризова в предаването „Лице в лице“, ръководството на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) заявява следната позиция:

  1. Съгласно действащата нормативна уредба, която регламентира многостранните дейности на ДАМТН (чл. 10, ал.4 от Закона за водите), агенцията е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на контрола върху техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях.
  2. Предоставените от закона за водите контролни и надзорни функции на ДАМТН не само не предполагат, а изключват възможността за управляване на средства за ремонт и поддръжка на язовирни стени и съоръжения.
  3. В бюджета на ДАМТН през последните години не са планирани, не са искани и не са постъпвали 500 милиона лева за ремонт и поддръжка на язовирни стени и съоръжения.
  4. О.р. ген. Кирил Войнов е заместник председател на ДАМТН, в правомощията на който никога не е включвано управление, разпореждане или разпределяне на визираните в предаването на БТВ 500 милиона лева.

Share this post