Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Охрана със Сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“, обявена в АОП под номер 9047091.

 

Срок за получаване на оферти: 02.11.2015 г. до 14:00 ч.


 

» [23.11.2015 г.]

Протокол от работата на комисията.

Share this post