ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСЕН ПРОДУКТ ПО ДИРЕКТИВА 2014/33/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА АСАНСЬОРИ И ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА ЗА АСАНСЬОРИ

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпила нотификация А12/1214/19 за асансьорна машина с червячна предавка чрез системата за бърз обмен на информация RAPEX, производство на Ziehl-Abegg SE, Heinz-Ziehl-Str. 1, 74653 Künzelsau, Германия.

Нотификацията е подадена от икономическия оператор Business Alert Gateway Notification, с референтен номер на случая 2019/104/DE.

В асансьорна машина ZAS0, ZAS1, ZAS2, ZAS3 с червячна предавка е открит дефект в болтовото свързване на червячното зъбно колело във вградените зъбни колела от типове SWG0, SWG1, SWG2 и SWG3.

Hотификацията се отнася за пуснати на пазара и/или в експлоатация на територията на Република България асансьори, които са оборудвани с асансьорна машина ZAS0, ZAS1, ZAS2, ZAS3 с болтово свързване на червячното зъбно колело във вградените зъбни колела от типове SWG0, SWG1, SWG2 и SWG3.

Обследването е извършено след злополука с асансьор в Ротердам Boompjes на 18 януари 2017 г. от Ziehl-Abegg SE. В резултат на проведените изпитвания е установено, че болтовата връзка на червячното зъбно колело с 6 болтови гайки е дефектна. Този дефект в червячната предавка може да предизвика отделяне на червячната предавка от задвижващия вал, което да доведе до неконтролирано движение на кабината на асансьора.

Информацията е предназначена за лицата, осъществяващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, органите за технически надзор на асансьори, както и за нотифицираните лица, извършващи оценяване на съответствието на асансьори.

В нотификацията е посочена информация за връзка:

SLC Sautter Lift Components GmbH & Co KG

Remsstr. 2

70806 Kornwestheim

Германия

Приложение: Снимка ZASX.PNG – 1 бр.

Share this post