Организиране на 2 работни срещи на Групи за административно сътрудничество (ADCO) за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) прекратена

Покана по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Организиране на 2 работни срещи на Групи за административно сътрудничество (ADCO) за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“.

Настоящата обществена поръчка включва дейности по организиране на 2 работни срещи, осигуряване на логистично обезпечаване при провеждането на събитията. Обществената поръчка трябва да включва дейности. При организиране на дадено събитие Възложителят дефинира конкретна заявка към Изпълнителя и определя фиксирани параметри на събитието и предпочитанията си за провеждането му.

Образец на ценово предложение

Share this post