Осигуряване на дейности по информация и публичност по проект 14-32-6

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности по информация и публичност”, по проект 14-32-6 “Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО”, обявена в АОП под номер 9046721.


» [30.10.2015 г.]

Протокол №1 – решение на комисията


» [06.11.2015 г.]

Договор

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3


» [10.12.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключен договори по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности по информация и публичност“

Номер на договора: 11-00-85/06.11.15г.
Изпълнител: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
Предмет на договора: Осигуряване на дейности по информация и публичност

Дата на извършеното плащане Основание на плащане Размер на плащането
Документ № на документа Дата на документа
1 04.12.2015 фактура 0000001206 18.11.2015г. 10 500.00 лв.

 

Share this post