Осигуряване на дейности по информация и публичност по проект на ОПАК 13-32-3 [7.4.2015]

Публична покана с предмет: „Осигуряване на дейности по информация и публичност“ по проект „Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“


» [28.05.2015 г.]

Протокол от работата на комисията


» [8.06.2015 г.]

 

Договор

 

 


» [30.07.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка по публична покана с предмет: „Осигуряване на дейности по информация и публичност“ по проект „Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

Номер на договор: № 11-00-44/08.06.2015 г. Изпълнител: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, Предмет на договора: Осигуряване на дейности по информация и публичност“ по проект „Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

Дата на извършеното плащане Основание на плащане Размер на плащането с включено ДДС
Документ № на документа Дата на документа
1 20.07.2015 г. фактура 0000001057 09.07.2015 г. 1830 лв.

Share this post