Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилите на ДАМТН, чрез система за мониторинг и контрол

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилите на ДАМТН, чрез система за мониторинг и контрол“:

Срок за подаване на оферти: 05.03.2019 г., 17:30 ч.

Share this post