Осигуряване на охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на обекти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, намиращи се в гр. София и в страната

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет „Осигуряване на охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на обекти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, намиращи се в гр. София и в страната“:
 

Share this post