Осигуряване на охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на обекти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, намиращи се в гр. София и в страната

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Осигуряване на охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на обекти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, намиращи се в гр. София и в страната“:

Share this post