Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни билети и билети за други видове транспорт за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служители на ДАМТН и хотелското им настаняване”

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни билети и билети за други видове транспорт за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служители на ДАМТН и хотелското им настаняване“

Решение № 767412 за откриване на процедура
Обявление № 767413 за поръчката

Документация за участие в открита процедура

Приложения към документацията

Преписка: 00808-2017-0001


» [27.01.2017 г.]Решение № 769499 за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Коригирана документация в съответствие с Решението за изменение

Share this post