От началото на 2018 г. ДАМТН е извършила над 700 проверки на язовири на територията на областите Хасково и Кърджали

От началото на 2018 г. инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са извършили 706 проверки на язовири на територията на областите Хасково и Кърджали. Като следствие от извършените проверки са издадени 529 предписания, като са съставени 97 броя актове за установяване на административни нарушения за отстраняване на констатираните неизправности. При направените инспекции най-често се констатират: липса на техническа документация; вълнообразна корона, със слягания и коловози; частични свличания на въздушния откос, обрасли с дървесна и храстовидна растителност; воден откос – частични свличания на водния откос, нарушена броня, ерозия.

При провеждането на инспекциите в землището на селата Стамболово и Силен беше използвана и въздушната видео техника, заради липсата на осигурен достъп до язовирните стени. Използването на дрон при извършването на проверки беше въведено в началото на тази година, което оптимизира работата на инспекторите на агенцията. По този начин се отчита и значително подобрение при контрола на язовири, намиращи се на трудно достъпни места, както и при водоеми с по-голям кубичен обем.

Проверките на Държавната агенция в цялата страна продължават, като се апелират собствениците на язовири да следят с повишено внимание състоянието на управляваните от тях водоеми и при необходимост своевременно да сигнализират агенцията.

Share this post