От тази година ВАП възлага на ДАМТН да организира съвместните проверки на язовирите

ДАМТН: Всички язовири с повишен риск са вече проверени

От началото на годината инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са проверили 3508 язовира, което е приблизително 70 % от общия брой в страната. Проверени са основни язовири и тези с повишени рискови стойности.

Допълнително са извършени 392 извънредни проверки по сигнали или в резултат на усложнена метеорологична обстановка. Издадени са 7 акта за неизпълнени предписания – 2 в София област (на общините Костинброд и Сливница), 1 за област Видин (община Брегово), а останалите са в област Враца (общините Враца и Хайредин – 2 броя).

До момента са издадени почти 12 000 предписания за язовири на територията на цялата страна – за отстраняване на констатирани нередности от различен характер, като по-голямата част от тях нямат пряко отношение към технологичната и конструктивна сигурност на язовирните стени и съоръженията към тях.

След като в началото на 2016 г. ДАМТН пое държавния контрол на язовирните стени и съоръженията към тях и в агенцията се сформира специализирана дирекция (Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“), тази година ВАП възложи на ДАМТН организирането на проверката на язовирни стени и техните съоръжения преди дъждовния сезон. Проверката трябва да приключи до края на ноември тази година.

От тази година Върховната административна прокуратура (ВАП) възлага на ДАМТН да участва в съвместните проверки на язовирите за установяване на състоянието им преди дъждовния сезон. Тези проверки се правят всяка година и се възлагат на различни държавни институции, имащи отношение към осъществяването на контролните дейности.

Ще се проверява дали са предприети необходимите мерки за  изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, степента на изпълнение на предписанията към собствениците на язовири, издадени от инспекторите на ДАМТН и от Областните комисии в началото на тази година, чийто срок изтича на 30 октомври.

Приоритетно ще се проверяват язовирите, които са с по-висок риск за населението, като „Рогозен-1“ и „Бързина“, както и тези, изградени на реките с отток към границите ни с Гърция и Турция.

Към момента са издадени 2 предписания за трайно извеждане от експлоатация на язовири на територията на община Средец в област Бургас, както и такива за понижаване на водните нива до кота “мъртъв обем” на 35 язовира в цялата страна.

Председателят на ДАМТН е изпратил указания към областните управители, във връзка с очакваните валежи в есенния сезон, да се предприемат незабавни действия за уведомяване на собствениците на язовири да понижат водния обем.

Припомняме, че от създаването на новата Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор през месец януари тази година, се осъществяват постоянни проверки за установяване на техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.

ДАМТН е контролен орган, който следи за безопасната експлоатация и техническата изправност на язовирните стени и съоръженията към тях, а собствениците на язовирите носят цялата отговорност за изправността на съоръженията, които са обект на контрол от страна на агенцията.

Share this post