Открито е опасно вещество в части на цветни принтери Lexmark

В ДАМТН е постъпила информация от ALLEN&OVERY,  за наднормено съдържание на полиброминад (PBDE) в части (Laser driver card) от устройство модел: LEXMARK, което е неизпълнение на изискванията ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА по отношение на ограниченията в употребата на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).

Моделите на продукта, в които има вложени части са следните:

Част – Laser driver card № Продукт
3001017 CS310
3001017 CS410
3001017 CS510

По информация на производителя, става ясно, че на българския пазар са доставени общо 150 броя части, съдържащи част, които не отговаря на изискванията на Директивата.

LEXMARK е взел всички мерки за преодоляване на възникналия проблем и е насочил своите усилия за отстраняването му.

Share this post