ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ИМЕТО НА БЪЛГАРСКА АСАНСЬОРНА АСОЦИАЦИЯ (БАА) И СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ ИНСТАЛИРАЩИ АСАНСЬОРИ (СПВИА)

До

Лидия Павлова

Главен редактор на вестник Вяра и електронен сайт Вяра Нюз…

Тел.: 0879/ 356 100; Email: lidiapavlova@abv.bg

Адрес: гр. Дупница, ул. „Христо Ботев“ 43,

НОВ ОФИС в гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ 21 ет.4, balgarkanews@gmail.com

 

Копие:

Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Министерството на икономиката (МИ)

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

Главна Прокуратура (ГП)

 

Уважаеми госпожи и господа,

Ние, браншовите организации БАА и СПВИА, представляваме сериозна част от асансьорния бранш в България, и за това имаме ясна представа за проблемите, които стоят пред всички фирми, работещи в този сектор.

Повече от 10 години ние сигнализираме, че над 80 000 броя асансьори в България са морално остарели, абсолютно амортизирани и не отговарят на съвременните европейските изисквания за безопасна работа.

В онези години не бяха взети никакви реални мерки от държавната администрация за привеждане на старите асансьори в съответствие с новите европейски изисквания за безопасността на ползвателите и това доведе до редица тежки инциденти с осакатяване на хора, както и нещастни случаи с човешки жертви.

През всичките тези години ние, браншовите организации, уведомявахме бившите ръководства на ДАМТН и МИЕ за това, че се регистрираха и пускаха в експлоатация нови асансьори, които не съответстваха на тогавашните европейски норми. Това се правеше с цел да се създава и поддържа благоприятна корупционна среда, генерираща солидни приходи от рушвети в посока на контролните и надзорни органи!

 

Госпожо Лидия Павлова,

За ваша информация, главни организатори на тази, заслужаваща наказателно преследване, дейност бяха бивши: Председател на ДАМТН, главни директори на ГД ИДТН, началници на регионални отдели на ИДТН и някои тогавашни по-нисши служители.

Тази вредна и престъпна група беше разбита и отстранена от предишните председатели на ДАМТН.

Преди няколко месеца, последната главна директорка на ГД ИДТН беше отстранена, напълно справедливо, от сегашния председател на ДАМТН г-н Горновски, като грешка и вредна в системата.

Ние считаме, че ще бъде по-полезно, ако все пак имате за цел да бъдете разследващи журналисти, да се концентрирате върху абсолютно деструктивния и вреден начин на работа, именно на тази, вече бивша главна директорка, която вършеше всичко съгласно инструкциите на бивш началник на РО ИДТН – гр. Благоевград. И двамата са от вашия регион. Ние смятахме, че с тяхното отстраняване ще може да се променят нещата в ДАМТН в положителна посока, но това не се случва заради техните активни задкулисни действия. За това ние имаме сериозни намерения, всички събрани материали срещу тях, да предоставим на прокуратурата, за да прецени степента на вредите, които те са нанесли на фирмите от бранша. Добре би било за вашият вестник да бъде на страната на истината и да не попадне, волно или неволно, под въздействието на хора, които биха били подведени под наказателна отговорност.

Ние отчитаме като положителен фактът, че от няколко месеца новото ръководство на ДАМТН и ИДТН, прави опити за реформи и промяна на подхода и средата за функциониране на асансьорния бранш. Но явно стройната система създадена и поддържана с години, надолу по регионалните отдели, е изключително трудна за реформиране и настройване в европейска посока.

Крайно необходимо е също така да бъдат създадени абсолютно ясни и точни критерии и правила за прилагане, от лицензираните надзорни органи, на изискванията на европейските стандарти EN 81-20 и EN 81-50, които влязоха в сила от 01.09.2017 г.

Г-жо Лидия Павлова, докато ръководството на ДАМТН, надзорните органи, браншовите организации, правят всичко възможно да бъде изяснено, дали асансьорите в НДК съответстват на изискванията за безопасна работа, да се въведе ред при пускането на нови асансьори, да бъде засилен контрола върху дейността на фирмите за повишаване сигурността на старите асансьори, вашият вестник не помага с публикуването на нагласени материали и несъществуващи интервюта с хора, които не сте виждали, и ги изтипосвате на вашите страници, за да ги злепоставяте. Това считаме за абсолютно неприемливо, и за уронване на нашия престиж, и смятаме да потърсим от вас компенсация по съответния ред.

Настояваме в бъдеще да не ползвате и да не публикувате наши снимки, изказвания, интервюта и каквито и да било материали свързани с нас, без нашето изрично и писмено съгласие. В противен случай ще потърсим правата си с всички законови средства.

 

04 Февруари 2018 г.

БЪЛГАРСКА АСАНСЬОРНА АСОЦИАЦИЯ

Председател

инж. Валентин Маринков

тел.: 0888 210 734

e-mailv.marinkov@gmail.com

 

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ ИНСТАЛИРАЩИ АСАНСЬОРИ

Гл. Секретар

Илия Златанов

тел.: 0878 523 522

e-mailzlatanov1991@abv.bg

Share this post