ПРОВЕРКИ НА ТАКСИТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ